Македоника Литера

КЛУЧНИТЕ КОНЦЕПТИ ВО КИНЕСКАТА МИСЛА И КУЛТУРА, том 5

 

kineskata%20misla%20i%20kultura-5%20-%20predna.jpg  Група автори

  КЛУЧНИТЕ КОНЦЕПТИ ВО КИНЕСКАТА МИСЛА И КУЛТУРА, том 5

  200 мкд

 

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

     Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации и медиумите во Кина да ги користат овие концепти во меѓународните комуникации за да ја раскажат кинеската приказна и ефикасно да комуницираат што Кина може да каже за да го задржи светот подобро информиран за националните услови, историјата и културата на Кина.

     

      Во проектот се вклучени познати експерти, преку одбор на советници, експертска комисија и академски комитет, односно близу 80 познати експерти во литературата, уметноста, историјата, филозофијата и преведувањето. Тие ги подготвија принципите и стандардите за избор и преведување на релевантните концепти, нивно избирање и преведување, како и координирање на нивното објавување и примена.

Created by: Boost Nova 2011

Top Desktop version