МЕНЕ НИКОГАШ НЕ МЕ ОСТАВАА ДА ЗБОРУВАМ

Исидоро Блајстен

МЕНЕ НИКОГАШ НЕ МЕ ОСТАВАА ДА ЗБОРУВАМ

200 мкд

Прочитај извадок

      „Мене никогаш не ме оставаа да зборувам“ е збирка раскази што ги содржи најпознатите приказни на Блајстен, како што се „Даблин на југот“, „Среќа“, како и раска­зот чијшто наслов го носи самата книга. Тие се извонреден одраз на генијот и раскажувачката виртуозност на Блајстен, како и доказ за вонредниот интелект на авторот.