Македоника Литера

Книга за Македонија

 

  Лудвик Куба

  400 ден.

  242 стр. / A5 формат (200 x 140)

  Прочитај извадок

   Како славниот Чех Лудвик Куба ја запознал, истражил, нацртал, насликал и ја опишал Македонија во 1925 и 1927 година?

   Извонредни патописни и ликовни сведоштва за Скопје, Скопска Црна Гора, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Преспа, Галичник, Смилево, Трескавец...

   Книгата „Kнига за Македонија" содржи и 20 репродукции во боја на слики создадени од Куба во Македонија, како и 20 цртежи и 18 нотни записи од македонски народни песни.