Македоника Литера

ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА КИНЕСКИТЕ ДИНАСТИИ

                                                                              Ма Сиаондонг

  Подемот и падот на кинеските династии

 150 ден.

           КНИГА СО ПРИКАЗНИ ЗА КИНЕСКИТЕ КРАЛЕВИ, ЦАРЕВИ, ПРИНЦОВИ И ПРИНЦЕЗИ
   Пет илјади години кинеска историја раскажана во сто приказни. Книгата содржи сто вистински приказни за древните кинески владетели. Таа, всушност, претставува куса историја на Кина и на кинеската цивилизација, од почетоците на оваа најстара жива цивилизација па до последниот кинески цар, раскажана со едноставен и лесен стил низ приказни.
   Поточно, „Подемот и падот на кинеските династии“ ја раскажува историјата на Кина од легендарните три кралства и пет царства до падот на династијата Ќинг. Со овие авторски приказни за кинеските кралеви и цареви и за подемите и падовите на династиите во Кина, книгата е особено соодветна за читателите кои се интересираат да добијат општи познавања за кинеската култура и историја.