Македоника Литера

Лиричност од Шекспирова

Ѓоре Ѓелев

200 ден.

76 стр. / A5 формат (200x140)

   „Лиричност од Шекспирова“ е дебитантска збирка поезија на Ѓоре Ѓелев. 

   Книгата содржи над четириесет песни. Поезијата е лирска, емотивна, искрена, има песни што потсетуваат на најдобрата традиција во македонската лирика, но и песни со свеж, смел и младешки израз и сензибилитет и авторска автентичност.