Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 7

150 ден.

200 стр., / А5 (200 х 140) / 2021

   Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Концептите, мислите, цитатите и појаснувањата се однесуваат на класичната кинеска филозофија, литературата, уметностите, културата, историјата и традицијата, односно серијата претставува своевиден сублимат за запознавање на кинеската цивилизација. Овие „Клучни концепти на кинеската мисла и култура“, всушност, го даваат клучот на прашањето зошто кинеската цивилизација е најдолгата жива цивилизација и зошто и денес е многу моќна и просперитетна. „Клучните концепти во кинеската мисла и култура“ ја сочинуваат суштината на тоа што се смета за најдоброто во традиционалната кинеска култура и се напишани со пристапен стил и јазик за широк круг на читатели.