Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 4

 

  Група автори

  150 мкд

     Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик. Овој проект, всушност, е реализиран на државно ниво во Кина. „Клучните концепти во кинеската мисла и култура“ ја сочинуваат суштината на тоа што се смета за најдоброто во традиционалната кинеска култура.          Точното дефинирање на основните концепти на Кина и уште подоброто споделување на кинеската мисла и културните концепти со светот за современа Кина се важен начин за зачувување на културниот суверенитет на Кина, за зајакнувањето на довербата на кинескиот народ во својата култура и за промовирање на културните размени на Кина со други земји.
           Токму заради тоа, кинеските лидери и Владата придаваат големо значење за продолжување на извонредната традиционална култура на Кина. Државниот совет го одобри започнувањето на „Клучните концепти во кинеската мисла и култура – проект за превод и комуникација“ со цел подобро да ги споделува ваквите концепти со меѓународната публика. За таа цел беше воспоставена меѓуминистерска заедничка конференција за координирање на проектот.
 

 

 

Речник на хомонимите меѓу македонскиот и турскиот јазик

 

   Филиз Мехметоглу

   150 мкд

 

    „Речник на хомонимите помеѓу македонскиот и турскиот јазик“ е прв научен и лексикографски труд и прва публикација за хомонимите меѓу овие два јазика Речник е, всушност, адаптирана верзија за печатење на истоимената магистерска теза на авторката којашто беше одбранета, во 2015 година, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Овој труд е составен од два дела.
...

Крлевизми

Атанас Крлевски
(афоризми)
150.00 ден.

„Вистинскиот афоризам е вселена во капка вода, запишал Мартин Кесел, а меѓу страниците на оваа книга се наоѓа вистински водопад на мудрости.

Како што највредните палати се градат исклучиво од најцврстите градежни материјали, или како што најдоброто вино се прави само од најквалитетно грозје, така и оваа книга е збирка на „интелектуални наслади”. „Не е едноставно жанровски да се одредат овие ’монументални минијатури‘ на овој автор, зашто подеднакво им...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 3

  Група автори

  150 мкд

     Двојазично издание - на македонски и на англсики јазик.

    „Македоника литера“ овој проект го реализира во соработка со пекиншкиот издавач ФЛТРП, еден од трите најголеми кинески издавачи. Предвидено е проектот да има девет тома. „Македоника литера“ ќе ги објави и останатите три тома набргу по објавувањето на оригиналните изданија. Петте тома, освен на англиски, се преведени уште на повеќе од десет јазици, а во Кина и во некои земји веќе станаа...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура том 2

  Група автори

  150 мкд

 

      Двојазично издание – на македонски и на англиски     јазик. Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите.

...