Македоника Литера

Клучните концепти во кинескиот традиционален спорт

Ченг Хон

Сие Веи

Ванг Чен

 

200 ден.

138 стр., 200 х 140 мм, 2023

Традиционалните спортски активности на народот Хан и на етничките групи во Кина се значаен дел од кинеската спортска и национална култура. Тие се содржани и во кинеската традиционална филозофија, како и во разните размислувања за природата на животот, за одржувањето на динамичната рамнотежа меѓу човекот и природата, меѓу луѓето и внатре во самата индивидуа.

Оваа книга содржи 95 клучни концепти поделени во четири категории: филозофија на спортовите, здравјето и спортовите, забавата и спортовите, и натпреварувачките спортови. Душата на кинеските традиционални спортови лежи во нивните филозофски концепти и мисли, кои одиграле огромна улога во долгата историја на нивниот развој и ја покажуваат уникатната убавина на кинеската спортска култура.