Македоника Литера

За нас

МАКЕДОНИКА литера е основана во 2010 година и својата издавачка продукција ја остварува со публикации со високи вредности. Притоа, приоритетно место им дава:

(1) на публикациите кои тематски се однесуваат на македонската култура, историја, културна историја, културно наследство, етнологија, литература, јазик...
(2) на делата кои ги афирмираат националните и општоцивилизациските вредности,
(3) на дела од македонски автори со евидентна вредност и
(4) дела од странски автори кои ги третираат трајните цивилизациски вредности, кои имаат високи уметнички и културолошки вредности, кои имаат потврдена вредност или кои се актуелни и наградени со високи книжевни награди.

Годишно објавува 35-40 книги, а од 2011 година го издава и списанието МАКЕДОНИКА. 

E-mail:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

MAKEDONIKA litera was founded in 2010 (corporately connected to the publishing house “Makedonska Rech”) and performs its publishing production through high value publications. At the same time, it prioritizes:

(1) publications whose theme is the Macedonian culture, history, cultural history, cultural heritage, ethnology, literature, language etc. 
(2) works that reaffirm national and general civilization values; 
(3) works by Macedonian authors with evident value and 
(4) works by foreign authors that deal with timeless civilization values, that have high artistic and cultural values, that have recognised value or are current, and have been awarded with prestigious literary awards.

The company annually publishes 35-40 books, and since 2011 it also publishes the periodical MAKEDONIKA.

E-mail:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.