Македоника Литера

ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА КИНЕСКИТЕ ДИНАСТИИ

                                                                              Ма Сиаондонг

  Подемот и падот на кинеските династии

 150 ден.

           КНИГА СО ПРИКАЗНИ ЗА КИНЕСКИТЕ КРАЛЕВИ, ЦАРЕВИ, ПРИНЦОВИ И ПРИНЦЕЗИ
   Пет илјади години кинеска историја раскажана во сто приказни. Книгата содржи сто вистински приказни за древните кинески владетели. Таа, всушност, претставува куса историја на Кина и на кинеската цивилизација, од почетоците на оваа најстара жива цивилизација па до последниот кинески цар, раскажана со едноставен и лесен стил низ приказни.
   Поточно, „Подемот и падот на кинеските династии“ ја раскажува историјата на Кина од легендарните три кралства и пет царства до падот на династијата Ќинг. Со овие авторски приказни за кинеските кралеви и цареви и за подемите и падовите на династиите во Кина, книгата е особено соодветна за читателите кои се интересираат да добијат општи познавања за кинеската култура и историја.
 

Книга за Македонија

 

  Лудвик Куба

  350 ден.

  242 стр. / A5 формат (200x140)

  Прочитај извадок

   Како славниот Чех Лудвик Куба ја запознал, истражил, нацртал, насликал и ја опишал Македонија во 1925 и 1927 година? Извонредни патописни и ликовни сведоштва за Скопје, Скопска Црна Гора, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Преспа, Галичник, Смилево, Трескавец...

   Книгата „Kнига за Македонија" содржи и 20 репродукции во боја на слики создадени од Куба во...

The Creation of the Modern Macedonian State

  Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев Зоран     Тодоровски, Виолета Ачкоска

350 мкд

 

     Оваа историграфска книга е историја на македонската државност.

     Со посебен осврт на: борбата за создавање македонска држава во периодот на Источната криза, односно во периодот од Разловечкото и Кресненското востание, појавата на организираното македонско револуционерно движење, борбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава од 1893 до 1912 година (до Првата балканска војна и...

Соочувања

 

   Зоран Тодоровски

   300 мкд

 

         Оваа книга на проф. д-р Зоран Тодоровски (1950-2015), кој беше еден од најпродуктивните македонски истражувачи и автор и приредувач на голем број научни (историографски) публикации, содржи статии, пригодни текстови, научни реферати, промотивни текстови, предговори за публикации, сценарија за исто­риски документарни филмови, интервјуа и слични прилози, кои не беа објавени во посебна книга. Во некои од овие научни и афирмативни, историографски и...

Историја на Македонија

  Јан Рихлик

  500 мкд

 

Интегрална историја на Македонија - од антиката до 2003 година. Чешки историчари - македонска историја. Како немакедонски историчари ја интерперетираат историјата на Македонија?