Македоника Литера

Мал историски калеидоскоп

Невен Радически

200 ден.

128 стр., 200 х 140, 2023

 

„Мал историски калеидоскоп“ од Невен Радически, која претставува збирка од седум текста и два историски документа. Во нив се обработу­ваат и се разгледуваат различни прашања и теми, претежно поврзани со македонското поблиско историско минато.

Невен Радически (1979) е доктор по историски науки и работи во Институтот за национална историја во Скопје, каде што и магистрирал. Се занимава со проучување на најновиот период од историјата на македонскиот народ, односно на периодот од создавањето на современата македонска држава до нејзиното осамостојување.

Политичкото досие на Драган Богдановски, том. 6

 Драган Богдановски 

600 ден.

424 стр. / формат Б5 (240 х 170), 2021

   Во „Политичкото досие на Драган Богдановски“ (том 6 од серијата „Мојата борба за Македонија“) се објавени 132 документи од македонската служба за јавна безбедност (УДБ-а), која за него водела досие од 1952 година па до неговата смрт во 1988 година.
   Подредени по хронолошки ред според датумот на нивното настанување, избрани се само најзначајните полициски документи (службени белешки, извештаи, информации, депеши и...

Албанскиот проблем во Југославија по Тито (1980-1990)

 Маријана Стамова

440 мкд.

256 стр. / Б5 (200 х 170), 2020

Прочитај извадок

    Во оваа книга се разгледува и се оценува турбулентниот период меѓу два важни историски настана: смртта на Тито и почетокот на посттитовскиот период кога се појавија сериозни знаци на распаѓање на Југославија (растечки економски тешкотии; ослабена политичка будност итн.), и XIV вонреден конгрес на СКЈ, кога се создаваат објективни услови за реално распаѓање на државата. Во овој контекст, албанскиот фактор зазема...

ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА КИНЕСКИТЕ ДИНАСТИИ

                                                                              Ма Сиаондонг

  Подемот и падот на кинеските династии

 150 ден.

           КНИГА СО ПРИКАЗНИ ЗА КИНЕСКИТЕ КРАЛЕВИ, ЦАРЕВИ, ПРИНЦОВИ И ПРИНЦЕЗИ
   Пет илјади години кинеска историја раскажана во сто приказни. Книгата содржи сто вистински приказни за древните кинески владетели. Таа, всушност, претставува куса историја на Кина и на кинеската цивилизација, од почетоците на оваа најстара жива цивилизација па до...

Книга за Македонија

   Лудвик Куба

  500 ден.

  242 стр. / A5 формат (200 x 140)

 

  Прочитај извадок

   Како славниот Чех Лудвик Куба (сликар, музиколог, етнолог и писател) ја запознал, истражил, нацртал, насликал и ја опишал Македонија во 1925 и 1927 година?

   Извонредни патописни и ликовни сведоштва за Скопје, Скопска Црна Гора, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Преспа, Галичник, Смилево, Трескавец...

   Книгата „Kнига за...