Македоника Литера

Ид его сум

Зоран Тодоровски
Ид его сум
(Македонски историски рефлексии)

400.00 ден.
     

480 стр., 200 х 140 мм   

 Книгата претставува зборник на написи, колумни, ставови, коментари, реагирања, полемики и интервјуа, по одделни историски теми и современи политички состојби, главно, објавени во периодот од осамостојувањето на Република Македонија во 1991 до 2007 година.

Тоа се размислувања и ламентирања за минатите и сегашниве македонски политички состојби во еден мошне сложен и драматичен транзиционен период на македонското политичко и државно осамостојување.
„Текстовите во книгава се своевиден одговор на пишувањата, изјавите, на исполитизираните етикетирања и неаргументираните клевети на некои македонски политичари, партиски апартчици и потпароли, новинари и колеги, а особено на дежурните критичари и сезнајковци за македонските историски теми, на  нивните бестијални, инквизиторски, оркестрирани и исконструирани етикетирања, измислици и нарачани пишувања.

Овие текстови се и мој своевиден научен капитал како историчар и  современик на актуелните македонски состојби и премрежиња, текстови и ставови коишто не робуваат на наследените историски сознанија и митови и на авторитетите на досегашните државни и партиски историчари. Тие, истовремено, се протест и апел за освестување на неосвестените,  револт против фалсификатите и злоупотребите во македонската историографија и против идеологизацијата, селективноста и конзервираните погледи и ставови за одделни настани, процеси и личности во македонската историографија. Или поточно, против сите оние кои настојуваа да ги конзервираат историските вистини и да ги попречуваат демократските процеси во нашата современа македонска држава“ – пишува д-р Зоран Тодоровски во предговорот на...

Павле Раковски НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

Павле Раковски

НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

300 мкд

Полемичен и критичен. На лагите им се спротивставува со фактите. Аргументите ги изнесува отворено и документирано, како непосреден сведок и еден од главните организатори на македонското народноослободително движење во Егејска Македонија во Втората светска војна и за време на Граѓанската војна во Грција.

Раководителите на тоа движење подоцна се поделени и спротивставени, честопати и непријателски насочени, а во таквата ситуација...

Либерализмот во Македонија

Невен Радически

ЛИБЕРАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА 

200 мкд 

Пресметките на македонската политичка сцена кон крајот на 60-тите и во почетокот на 70-тите години на ХХ век претставувалe дел од политичките пресметки во југословенската федерација и биле рефлексија на сè поизразените национални, економски и политички разлики меѓу републиките и покраините.

За да не му бидат загрозени позициите во СКЈ, со поддршка на конзервативните кругови во Партијата, Тито ги отстранил од политиката либерално...

Мементо

Зоран Тодоровски
Мементо
(Македонски историски реминисценции)


500.00 ден.
     

465 стр. Б5 (240 х 170), 2009    

 „Мементо (македонски историски реминисценции)“ содржи дваесет историографски труда кои се резултат на архивските истражувања на авторот, а претходно се објавени како фељтони во дневниот и периодичниот печат.

Оваа обемна публикација претставува историографски екстракт на новооткриените документи и сознанија од истражувања на авторот...

Великаните на македонскиот среден век

Милан Бошкоски

Великаните на македонскиот среден век

300 мкд

     

     Првпат во македонската историографија поединечно се претставени најпознатите средновековни владетели.

      Книгата им е посветена на кнезовите Хацон, Пребонд и Акамир и на царевите Самоил, Гаврил Радомир и Јован Владислав. Ликовите на последните тројца првпат се идентификувани на средновековни минијатури.