Македоника Литера

Павле Раковски НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

Павле Раковски

НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

300 мкд

Полемичен и критичен. На лагите им се спротивставува со фактите. Аргументите ги изнесува отворено и документирано, како непосреден сведок и еден од главните организатори на македонското народноослободително движење во Егејска Македонија во Втората светска војна и за време на Граѓанската војна во Грција.

Раководителите на тоа движење подоцна се поделени и спротивставени, честопати и непријателски насочени, а во таквата ситуација Раковски станува жртва. Во таква улога полемизира, но и компетентно ги анализира настаните во тој период.

Павле Раковски (1913, с. Д. Клештина, Леринско – 1990 година, Скопје) е еден од најистакнатите македонски првоборци и раководители на НОФ во Егејска Македонија. На негова иницијатива е формиран Воденскиот македонски баталјон во рамките на ЕЛАС, составен исклучиво од македонски борци, а е коавтор на македонска азбука од 24 букви, на која се напишани прогласите до македонскиот народ во Воденско, песни и маршот на Воденскиот баталјон. Тој е еден од основачите на македонската организација ТОМО. За време на апсењата од страна на КПГ во 1949 година, по поразот на ДАГ и по Резолуцијата на Информбирото, под обви­не­ние како еден од главните виновници за поразот на ДАГ и како „Титов агент“, Раковски е уапсен (7 октомври 1949) од безбед­носните органи на ДАГ. По долгата истражна постапка, водена во Москва, е осуден на 10 години затвор и е затвореник во концентрационен логор во Сибир.

По нормализирањето на односите меѓу Југославија и СССР, во 1960 година, со своето семејство Павле Раковски се доселува во Скопје. За својата рево­лу­ционерна дејност, тој неколкупати е одликуван од владата на СФРЈ.

Поради поделеноста и несогласувањата...

Либерализмот во Македонија

Невен Радически

ЛИБЕРАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА 

200 мкд 

Пресметките на македонската политичка сцена кон крајот на 60-тите и во почетокот на 70-тите години на ХХ век претставувалe дел од политичките пресметки во југословенската федерација и биле рефлексија на сè поизразените национални, економски и политички разлики меѓу републиките и покраините.

За да не му бидат загрозени позициите во СКЈ, со поддршка на конзервативните кругови во Партијата, Тито ги отстранил од политиката либерално...

Мементо

Зоран Тодоровски
Мементо
(Македонски историски реминисценции)


500.00 ден.
     

465 стр. Б5 (240 х 170), 2009    

 „Мементо (македонски историски реминисценции)“ содржи дваесет историографски труда кои се резултат на архивските истражувања на авторот, а претходно се објавени како фељтони во дневниот и периодичниот печат.

Оваа обемна публикација претставува историографски екстракт на новооткриените документи и сознанија од истражувања на авторот...

Великаните на македонскиот среден век

Милан Бошкоски

Великаните на македонскиот среден век

250 мкд

      Првпат во македонската историографија поединечно се претставени најпознатите средновековни владетели.

      Книгата им е посветена на кнезовите Хацон, Пребонд и Акамир и на царевите Самоил, Гаврил Радомир и Јован Владислав. Ликовите на последните тројца првпат се идентификувани на средновековни минијатури.

Тахсин Беј ја објаснува Македонија

Тахсин Узер 

450 мкд.

381 стр./ A5 формат (200 x 140) 

Тахсин Узер бил висок османлиски управник од крајот на 19 и почетокот на 20 век, а најголем дел од својата служба ја минал во Македонија. Бил цивилен управник во Разлог, Гевгелија, Драма, Ениџе Вардар, Лерин, Солун и во многу други места.

 Мемоарите нудат интересен опис на значајни настани во Македонија, пред сё во текот и по Илинденското востание, а во некои...