Македоника Литера

Великаните на македонскиот среден век

Милан Бошкоски

Великаните на македонскиот среден век

250 мкд

      Првпат во македонската историографија поединечно се претставени најпознатите средновековни владетели.

      Книгата им е посветена на кнезовите Хацон, Пребонд и Акамир и на царевите Самоил, Гаврил Радомир и Јован Владислав. Ликовите на последните тројца првпат се идентификувани на средновековни минијатури.