Македоника Литера

Одблесоци од вечноста

Нове Младеновски

250 мкд

      Во сличен стил од претходниот роман „Измешани светови“ и во овој роман авторот му ја доверува задачата на главниот лик проф. д-р Крис Поповски да го симне превезот од тајните од книгата што речиси 50 години лежеше под главата на покојниот дедо Филип на селските гробишта во селото Неджор.

      На врвот на научната кариера, Крис ненадејно се повлекува и заминува во испосништво во малата црква и потполно се посветува на одгатнување на легендата за својот народ Ма.

      Се соживува со ликовите на владетелите, нивните драматични психолошки реакции во текот на симболичите драматичните премрежија на народот Ма и нивната татковина.

      По катастрофалното потонување на речиси една половина од големото Ма царство, еден грст преживеани, заедно со принцот Исидор, биваат исфрлени на непознати и потполно изолирани острови. По бавното и тешко прилагодување, успеале да формираат минијатурно царство по теркот на царството Ма пред Потопот. Останале убедени дека од некогашното големо царство Ма тие се единствените преживеани и дека водата го проголтала целиот свет.

      Во реалноста, во текот на наредниот милениум, ова минијатура (слика) егзистира паралелно со половината од некогашното царство Ма (оригиналот) без знаење едни за други. Заедничкиот – изворниот генетски код на едните и другите, иако физички раздвоени, доведува до исти (паралелни) процеси, иста архитектура, исти животни принципи дури и исти имиња. Во еден момент, под чудни околности, единствениот преживеан од минијатурното Царство се наоѓа себеси нурнат во царството Ма кое во сѐ се совпаѓа со неговото, освен во димензиите. Психолошката драма на невозможниот...

Трите века

Саво Костадиновски

150 мкд

Второ дополнето издание

      „Трите века“ е роман за меланхолијата, носталгијата, љубовта, судбината, родољубивоста... Тој е роман – хроника, односно семејна хроника, со автобиографски елементи, во кој е раскажана суровата животна приказна за трите генерации печалбари од семејната лоза на три различни континенти, а која се протега во три календарски века, сместена во четирите дела на книгата – со вистински настани и личности, како што стои и во напомената на...

Евангелието на трите самовили

Стојмир Симјаноски

300 мкд.

274 стр./ A5 формат (200x140), 2016

    Второ преработено издание

  „Романот е исечок од животот, драма за барањето на идентитетот градена како словенска антитеза: појава, нагаѓање, погрешно одгатнување и на крајот откривање на болната вистина со што романот заличува на детективска приказна, но без криминалистички елементи.

      Всушност, во двете напоредни приказни во романот со една цел да се прикаже не само...

Земјотрес, 5:17

Владимир Плавевски

350 мкд

282 стр./ A5 формат (200x140)

    Владимир Плавевски е еден од ретките македонски писатели во чие прозно творештво доминира Скопје. Таков е и случајот со неговиот најнов роман „Земјотрес, 5:17“. Овој роман на Плавевски се однесува за потресната катаклизма на Скопје на 26 јули 1963 година.

      Плавевски гради динамична и драматична приказна, сугестивно и сликовито ги опишува катастрофата, ужасот, траорот, животните...

Марика и Стравот

Емилија Славковска

100 мкд

 

     Во новелата „Марика и Стравот“ има необична и нестандардна раскажувачка постапка – се раскажуваат приказни и мисли на различни луѓе, наназад, секоја наредна приказна се случува една година порано. Започнува со тажен крај, а завршува со среќен почеток.

     Темите во приказните содржат многу прашања и индивидуални заклучоци за љубовта, смртта, внатрешните конфликти и мисли кои би можеле да се наречат абнормални...