Волците од Траперс Блаф

Јосиф Грежловски – Гандето

ВОЛЦИТЕ ОД ТРАПЕРС БЛАФ

200 мкд

      Во романот „Волците од Траперс Блаф“ на Јосиф Грежловски – Гандето, американски автор со македонско потекло, е раскажана американска приказна со словенска душа – едноставна приказна која се доживува како симфонија на животот во која се хармонизирани сите тоналитети што ги изразуваат љубовта, човечките и семејните вредности, но и тагата и радоста, нежните чувства и суровата реалност...