Македоника Литера

Сатанска печурка

Ленче Милошевска

100 мкд.

248 стр./ 120х170 мм

      Трите генерации жени поврзани со крвното родство (баба, мајка, внука) – се темата која е рационално и умешно искористена за една испреплетена и динамична „вистинска“ приказна.

      Ова е роман за длабоката лична и женска драма на ликот, кој пак е прототип на македонската жена на дваесеттиот век, отсликувајќи ја психолошки и дијахрониски македонската ситуација, традиција и менталитет. „Сатанска печурка“ се надоврзува на романот трилогија на Милошевска „Три жени во три слики“ (2000).

Приказни од поранешните

Димитар Пандев
ПРИКАЗНИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ
150,00 ден
(раскази)
       „Приказни од поранешните“ е составена од 13 раскази, поделени во три циклуси („Влегување во приказните“, „Меѓу приказните“ и „Излегување од приказните“).

„Приказни од поранешните“ е мала по обем збирка составена од раскази создавани како авторска проекција на искажувањата на постари раскажувачи и од приказни кои се резултат на авторовиот животен опит и неговото набљудување на стварноста во одделни пресудни периоди од блиското...

Зад источната линија

Ивица Челиковиќ
Зад источната линија
100,00 ден
      Во романот се следи патешествието на главниот лик Данило Чамински низ Западна Европа, на маргините на организираната криминална дејност во емигрантското подземје, а тоа патешествие се одвива како кулминација на една животна врвица исполнета со трагична неприспособливост на човекот откорнатик од родната грутка.

Атмосферата во романот задира во некои мачни дилеми на новото време, поврзани со разнишувањето на востановените норми и...

13

Светлана Антиќ Јовчевска

13

150.00 ден. 

      Во книгата се објавени 13 раскази и нивниот број не е случајно избран, зашто како што вели авторката во предговорната белешка, тоа е противставување на предрасудите но и потсетување на некоја убава 13-ка, на убавото и незаборавното што го носи овој симбол. Но истовремено тоа се и „животни“ раскази во кои станува збор за скриените емоции, забранетите мисли, страста, потајните желби, фрустрациите, лавиринтите на животот...

Трите века

Саво Костадиновски
ТРИТЕ ВЕКА
120 ден.

         „Трите века“ е роман – хроника, која е и епско и лирско ехо на меланхолијата, носталгијата, љубовта, судбината, родољубивоста, содржани во суровата животна приказна за трите генерации печалбари од една семејна лоза на три различни континенти, а која се протега во три календарски века и сместена во трите дела на книгата.

 Со читањето на ова дело се добива впечаток како сè да й е подредено на фикцијата, но неодминливо е и уверувањето дека...