Македоника Литера

Сатанска печурка

Ленче Милошевска

100 мкд.

248 стр./ 120х170 мм

      Трите генерации жени поврзани со крвното родство (баба, мајка, внука) – се темата која е рационално и умешно искористена за една испреплетена и динамична „вистинска“ приказна.

      Ова е роман за длабоката лична и женска драма на ликот, кој пак е прототип на македонската жена на дваесеттиот век, отсликувајќи ја психолошки и дијахрониски македонската ситуација, традиција и менталитет. „Сатанска печурка“ се надоврзува на романот трилогија на Милошевска „Три жени во три слики“ (2000).