Македоника Литера

Пената на црниот бран

Владимир Илиевски

150 мкд

 

    Книгата содржи 17 раскази, од кои еден дел претходно се наградувани на анонимни конкурси.

    Во своите раскази, Илиевски не посегнува кон минатото круто и фактографски, туку напротив, преку вешто наративно изградените состојби и карактери се обидува да ја сруши хронолошката дистинкција помеѓу времињата, со цел да го разбуди размислувањето кај читателот и да предизвика едно несомнено книжевно задоволство.

   

     Својата раскажувачка техника, Илиевски не ја затвора во еден унифициран модел. Тој вешто експериментира со начините на раскажување, обидувајќи се притоа секоја од тие наративни техники да ја задржи и да ја оправда својата функционалност во расказот како прозна целина. Според рецензентот на книгата, проф. д-р Александар Прокопиев, јунаците во расказите на Илиевски најчесто се во расчекор со диктатите на социјалниот контекст, исправени пред мали и големи предизвици што успешно ги совладуваат или, пак, не успеваат во тоа, и во сето тоа, откриваат некои општочовечки егзистенцијални распетија

Владимир Илиевски: Во сите книги вложувам многу енергија и се трудам да го извадам најдоброто од себе

 

 

ВЛАДИМИР ИЛИЕВСКИ: ВО СИТЕ КНИГИ ВЛОЖУВАМ МНОГУ ЕНЕРГИЈА И СЕ ТРУДАМ ДА ГО ИЗВАДАМ НАЈДОБРОТО ОД СЕБЕ

     

    Одблиску, да се запознаеме со  Владимир Илиевски, нашиот писател, поет, теоретичар.

    Во ова интервју поразговаравме на повеќе теми интересни за читателите:
За неговото творештво, инспирација, за неговата последна збирка раскази, "Пената на црниот бран", можете да прочитате во неговото интервју кое е во продолжение....

Човекот што ги сакаше калинките

 

   Душко Родев

   Награда  „Роман на годината"за 2010   година

   200 мкд.

132 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

     „Човекот што ги сакаше калинките“ е историски роман за вистински личности и автентичен настан од почетокот на 20 век. Кога познат и авторитетен македонски војвода, борец за ослободување, сака да се жени со девојка од својата чета, љубовта и за двајцата станува сурова и трагична. Страдаат поради апсурдот меѓу борбата за слобода и слободата на љубовта, поради...

Беседа на фауните том 2

Ристо Давчевски

200 ден.

293 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

   Ова е вториот том од десетте тома со триесет книги басни од оставината на авторот. Вториот дел содржи  три книги: „Делачи на светот“, „Многу цареви“ и „Пеењето лавовско“ со близу триста басни. Трите книги се басни за возрасни, што е прв случај во творештвото од овој книжевен жанр.

   „Давчевски на басната ѝ дава една сосема поинаква форма, ја осовременува и ја доведува...

Беседа на фауните том 3

  Ристо Давчевски

  200 ден.

  266 стр. / A5 формат (200x140)

  Прочитај извадок

    Ова е веќе трет том од досега непубликуваните басни на македонскиот писател Ристо Давчевски (1935-2009), како дел од триесетлогијата во десет тома со заеднички наслов „Беседа на фауните“, содржи три книги со близу триста негови басни за млади и за возрасни: „Лагата не умира“, „Луда басна“ и „Сто и еден пријател“.     Од о...