Македоника Литера

Беседа на фауните том 2

Ристо Давчевски

200 ден.

293 стр. / A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

   Ова е вториот том од десетте тома со триесет книги басни од оставината на авторот. Вториот дел содржи  три книги: „Делачи на светот“, „Многу цареви“ и „Пеењето лавовско“ со близу триста басни. Трите книги се басни за возрасни, што е прв случај во творештвото од овој книжевен жанр.

   „Давчевски на басната ѝ дава една сосема поинаква форма, ја осовременува и ја доведува во сферата на широките животни релации, но и до степен на филозофска размисла за постапките во животот воопшто.“ (Горјан Петревски)