Македоника Литера

Тахсин Беј ја објаснува Македонија

Тахсин Узер 

500 мкд.

382 стр./ A5 формат (200 x 140) 

 

Тахсин Узер бил висок османлиски управник од крајот на 19 и почетокот на 20 век, а најголем дел од својата служба ја минал во Македонија. Бил цивилен управник во Разлог, Гевгелија, Драма, Ениџе Вардар, Лерин, Солун и во многу други места.

 Мемоарите нудат интересен опис на значајни настани во Македонија, пред сё во текот и по Илинденското востание, а во некои непосредно учествувал и дава детален опис на пошироката внатрешна и надворешнополитичка ситуација, во чии рамки се одвивале комитските, востаничките активности и Балканските војни, во политиката на султанот Абдулхамид, мешањето на големите сили, младотурските востанички активности, превирањата во Турција, активностите на грчките и четите на врховистичката и централистичката ВМРО...

Во Македонија бил испратен во екот на најактивните револуционерни и комитски години, вклучувајќи ги и годините на Илинденското востание. Се покажал како ревносен службеник на османлиската држава. По Првата светска војна бил прогонет на островот Малта, каде останал две години во затвор. Мемоарите ги напишал за време на тој престој во Малта, а првпат се објавени во 1979 година. Придружени се со куси редакторски забелешки на неговиот син Џелалетин Узер.