Македоника Литера

Македонска трагедија – втор дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 4: „Македонска трагедија – втор дел“

400 мкд

     Овој том го содржи вториот дел на историско-документарниот роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“.

Погледи кон историјата на Македонија

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 1: Погледи кон историјата на Македонија

500 мкд

Драган Богдановски (1949-1998) е еден од најистакнатите личности и најмаркантна фигура на македон­ската политичка емиграција и најпознатиот македонски дисидент. Тој е и публи­цист и новинар. Во неговото политичко досие се зачувани и неколку ракописи за историјата на македонскиот народ и два историографски романа. Ракописната оставина на Богдановски се објавува со заеднички наслов „Мојата борба...

Осврти за македонската историја и политичката емиграција

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 2: Осврти за македонската историја и политичката емиграција

 500 мкд

Вториот том содржи неколку историски текстови: „Историја на бугарскиот врхо­визам“, „Врховизмот вчера и денес“, „Кому­нистичката партија на Грција и македонското национално прашање“, „Македонскиот народ во Егејска Македонија во антифашистичката борба (1941-1944)“, „Народноослободителниот фронт“, „Основи на идеологијата и на политичката платформа на...

Македонска трагедија – прв дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 3: Македонска трагедија – прв дел

400 мкд

Третиот том го содржи првиот од двата дела на обемниот историски роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“. Во овој роман или белетризирана историја, е прикажана судбината на едно македонско семејство од едно кумановско село во периодот од 80-тите години на 19 век до забраната на ВМРО (Обединета) во 1936 година, растргнато меѓу бугарската и српската пропаганда и нивните...

Македонија - Незгасната љубов во време без надеж

Оливера Тренчева
МАКЕДОНИЈА – НЕЗГАСНАТА ЉУБОВ ВО ВРЕМЕ БЕЗ НАДЕЖ
(Животот и делото на Константин Тренчев) 
300,00 ден.

Книгата на Оливера Тренчева „Македонија – незгасната желба во време без надеж“, со поднаслов: „Животот и делото на д-р Константин Тренчев“, му е посветена на еден од првите македонски доктори, хуманист, патриот и национален деец, доследен до фанатизам на идејата за остварување на македонската државност, создавање на слободна и обединета, самостојна и независна македонска држава...