Македоника Литера

Историја на Чешка

Јан Рихлик, Владимир Пенчев, Новица Велјановски

500 мкд

 Во „Историја на Чешка“ од Јан Рихлик, Владимир Пенчев и Новица Велјановски, кој е и преведувач на дел од книгата, е опфатена интегралната историја на Чешка: од праисторијата па до 2013 година. Презентирани се шеснаесет периоди од историјата на Чешка, а на крајот се објавени и неколку прилози: географски карти, хронологија на поважните настани, список на владетели и државници низ историјата, како и на претседатели на влади.

Проф. д-р Јан Рихлик е редовен професор на Карловиот универзитет во Прага. Тој е историчар кој во својата библиографија има импозантни референтни податоци со објавувањето на национални истории и исклучителни искуство во нивното пишување. Главен автор е (коавтор со Мирослав Коуба) и на Историја на Македонија (објавена е и на македонски јазик во 2009 година, во издание на „Македонска реч“). Заедно со проф. д-р Новица Велјановски е приредувач на неколку тома со документи за македонско-чехословачките односи. Проф. д-р Новица Велјановски последните десетина години е често присутен во чешките архиви како истражувач и како повремен предавач на чешки универзитети. Проф. д-р Владимир Пенчев е бугарски историчар, реномиран бохемист, е коавтор на делот од Историјата на Чешка кој се однесува на нејзината култура.

Историјата на Чешка на македонски јазик е една од ретките вакви национални истории за други земји објавени во Македонија.

 

Зоран Тодоровски ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ (монографија)

Зоран Тодоровски

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ (монографија)

500 мкд

Монографијата „Тодор Александров“ од Зоран Тодоровски е дел од едицијата „Македонски дејци“. Тодоровски го претставува како личност која оставила длабоки траги во македонското револуционерно движење, а уште повеќе во колективната меморија на македонскиот народ и на

македонските емигранти и бегалци во Бугарија. Монографијата е богата и со фотографии, од кои еден дел првпат се публикувани. Користени се и досега необјавени и...

ПЕРЕ ТОШЕВ (монографија)

Михајло Миноски

500 мкд

332 стр./ 240x170

Монографијата за Пере Тошев има поднаслов „Совеста за револуционерна Македонија“ и е првата монографска публикација за него. Миноски во предговорот пишува дека „Големиот револуционер – конспиратор, еден од водачите раководители – апостолите на Македонската револуционерна организација, и по едно столетие од неговото загинување остана недоволно проучен и афирмиран онака како што заслужува“.

Меѓу основните причини за тоа тој го наведува...

МАКЕДОНИЈА – предел и култура на живеење

Леонард Шулце Јена 

600 мкд 

368 стр./ 240x170

Германскиот научник Леонард Шулце Јена (1872-1955) е најтемелниот истражувач на Македонија во првите децении на 20 век, а неговата книга претставува најдеталната книга досега напишана од странец за Македонија. Таа е првата вистинска научна монографија за Македонија, која пак е проучена од повеќе аспекти во својата географска и национална целина.

Иако ја истражувал по нејзината поделба (во 1917, 1918 и во 1922 година), Шулце Јена ја...

АПОСТОЛ ПЕТКОВ (монографија)

Ванчо Ѓорѓиев

500 мкд

315 стр./ 240*170

Монографијата за Апостол Петков авторот Ванчо Ѓорѓиев ја поднасловува со „Кралот на блатото“ и овој македонски војвода го претставува како бестрашен и горделив, кој иако бил неграмотен, со своите подвизи станал вистинска легенда уште за време на својот живот.

Населението во Ениџевардарско го нарекло „Ениџевардарско сонце“, а по своите епитети на автентичен и необично храбар и принципиелен војвода бил познат и во светот. „Тоа е човек за...