Македоника Литера

Документи

Павел Шатев

ДОКУМЕНТИ 

500 мкд 

Осмиот том „Документи“ претставува зборник со досега необјавени документи и материјали за Павел Шатев. Зборникот претставува прв досега објавен зборник на документи низ кој се открива животот и револуционерниот пат на овој истакнат револуционерен деец, на неговите идејни и политичко-програмски погледи и залагања во однос на слободата, државноста и националноста на Македонија и на македонскиот народ.

Всушност, Зборникот претставува расветлување и дополнување на севкупната револуционерна дејност на Шатев.

Преку презентираните документи во Зборникот читателите ќе се запознаат со нови, досега непознати активности за дејствувањето на Шатев во ВМРО (Обединета) и во антифашистичкото движење во Бугарија пред Втората светска војна, а, пред сè, за неговата борба за извојување на посебна македонска самостојна и независна држава. Во овие документи Шатев е претставен како македонски револуционерен деец со континуирано дејствување како македонски национален патриот со изразена промакедонска активност. Документите ја опфаќаат неговата револуционерна дејност во временски период од 47 години, од 1901 до 1948 година, односно од пред Илинденското востание до АСНОМ. Низ документите се осознава вистинската личност на Шатев како предан револуционер и деец на национално-револуционерното движење на македонскиот народ, како раководител на ВМРО (Обединета) и како истакнат македонски државник, член на највисокиот македонски политички орган – АСНОМ. Поради неговата активна и континуирана промакедонска револуционерна дејност, тој во периодот 1931 до 1944 година беше постојано следен, апсен и затворан од бугарската полиција во Софија и осудуван од бугарската власт.

Зборникот содржи 153 документи. Се...

Британски документи за историјата на Македонија

БРИТАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА (1901-1904)
Вовед и редакција: д-р Александар Трајановски
500,00 ден.

Во зборникот „Британски документи за историјата на Македонија“ (1901-1904), коиздание со Државниот архив на Република Македонија, на околу 560 страници се објавени 233 документи кои се однесуваат на илинденскиот период, односно избрани архивски материјали за најзначајните и најбурни настани од поновата историја на Македонија и македонскиот народ и воопшто од историјата на...

Заточението во Сахара – Фезан

Павел Шатев

ЗАТОЧЕНИЕТО ВО САХАРА – ФЕЗАН 

400 мкд 

Книгата „Заточението во Сахара – Фезан“ (том 9), првпат објавена во 1910 година, во Софија, е првиот мемоарско-историографски труд на Павел Шатев, со кој тој го најавува својот обемен научен и публицистички потенцијал.

Само по две години по неговото ослободување најплодниот регистратор на македонското револуционерно движење, штипјанецот проф. д-р Љубомир Милетич, ќе ги објави неговите искажувања дадени во 1908 година, преточени во...

МПЦ-ОА и другите помесни православни цркви

Александар Трајановски

350 мкд.

348 стр./ 270x140

      Овој труд има монографски карактер и ја обработува историјата на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, но истовремено тоа е труд и за историјата на православјето, односно на сите православни цркви, на кои, повеќе или помалку, авторот им посветува посебно внимание.

      Книгата, всушност, е резултат на скоро дведецениски предавања на авторот на предметот: Историја на православните помесни цркви на...

Документи и материјали

Методија Шаторов Шарло
ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ
500,00 ден.

Книгата, која е заедничко издание на МАКЕДОНИКА и Државниот архив на Република Македонија, претставува зборник со документи и материјали создадени од Методија Шаторов – Шарло, а изборот, предговорот и редакцијата се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

  Зборникот во обем од близу 500 страници опфаќа 105 документи, 45 материјали (реферати, прогласи и статии) и други прилози (фотографии, факсимили, полициско...