Македоника Литера

Документи и материјали

Методија Шаторов Шарло
ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ
500,00 ден.

Книгата, која е заедничко издание на МАКЕДОНИКА и Државниот архив на Република Македонија, претставува зборник со документи и материјали создадени од Методија Шаторов – Шарло, а изборот, предговорот и редакцијата се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

  Зборникот во обем од близу 500 страници опфаќа 105 документи, 45 материјали (реферати, прогласи и статии) и други прилози (фотографии, факсимили, полициско досие...). Најголем број од нив се наоѓаат во бугарските архиви, дел во руските и во Македонија. Најголемиот дел од документите првпат се објавуваат.

Зборникот со документи е поделен на четири глави, односно посебни тематски целини: материјали пишувани од Шаторов; писма, односно лична кореспонденција од Шаторов и до него; прогласи, декларации и повици на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија, пишувани од Шаторов; и полициски документи од Досието на Шаторов, односно негово следење од бугарската полиција.

Низ презентираните документи и материјали во Зборникот се открива животот и револуционерниот пат на овој македонски комунистички деец, а особено на неговите политичко-програмски погледи и залагања во однос на слободата, државноста и националноста на Македонија и на македонскиот народ. Преку оваа пишана политичка оставина на Методија Шаторов-Шарло, читателите може да се запознаат со нови, досега непознати негови погледи, залагања и дејства во однос на македонските проблеми и потреби за посебна македонска самостојна и независна држава и во кои се расветлуваат нови моменти од неговата политичка и револуционерна активност по македонска национална линија.

Во длабока ноќ зората се раѓа

Павле Раковски
Во длабока ноќ зората се раѓа

(прв том од необјавените историографски дела на авторот со наслов „Македонците и Граѓанската војна во Грција“)
300.00 ден.
           Павле Раковски е еден од најистакнатите и клучните личности од македонското ослободително движење во Егејска Македонија, односно од периодот на Граѓанската војна во Грција, во која беа вклучени и Македонците и врз нивниот грб се случија најголемите преломи и катастрофи во тие воени пресметки.

Иако е еден од...

Македонија

Франц Дофлајн
Македонија
600 мкд

Извонредна патописна, научна и документарна книга за Македонија од Германецот Франц Дофлјан, кој во 1917 и 1918 г. ја истражувал Македонија.

Овој труд е еден од најобемните, најбогатите со фактографија и најубавите трудови напишани од странски автор за Македонија. Првпат е објавен во 1921 година во Германија, а во Македонија сега е првпат публикуван и досега беше непознат за пошироката читателска, па дури и за научната јавност.

 Франц Теодор Дофлајн...

Протестирам и обвинувам

Павле Раковски

300 мкд 

360 стр./ A5 формат (200x140)

Полемичкиот дух на Павле Раковски доаѓа до израз и во овој том од неговите мемоарски записи и анализи, залагајќи се за праведноста и вистината и борејќи се со силата на аргументите.

Неговиот полемичен тон е преминува во глас на протест, при што отворено посочува и обвинува – и за лагите и за манипулациите со историските факти и за штетите што му се направени на македонското народноослободително движење од страна на грчките комунисти...

Ид его сум

Зоран Тодоровски
Ид его сум
(Македонски историски рефлексии)

400.00 ден.
     

480 стр., 200 х 140 мм   

 Книгата претставува зборник на написи, колумни, ставови, коментари, реагирања, полемики и интервјуа, по одделни историски теми и современи политички состојби, главно, објавени во периодот од осамостојувањето на Република Македонија во 1991 до 2007 година.

Тоа се размислувања и ламентирања за минатите и сегашниве македонски политички состојби...