Македоника Литера

МПЦ-ОА и другите помесни православни цркви

Александар Трајановски

350 мкд.

348 стр./ 270x140

      Овој труд има монографски карактер и ја обработува историјата на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, но истовремено тоа е труд и за историјата на православјето, односно на сите православни цркви, на кои, повеќе или помалку, авторот им посветува посебно внимание.

      Книгата, всушност, е резултат на скоро дведецениски предавања на авторот на предметот: Историја на православните помесни цркви на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје. Пишувајќи за православните помесни цркви, авторот ги изложува најзначајни историски сознанија за секоја посебно, црпени од автентични архивски фондови, како и од повеќе соодветни и реномирани архивски центри. За сите православни помесни цркви, авторот ја презентира хронологијата од нивното појавување, стекнување со автономија или автокефалност, нивниот развој па сè до нивниот шематизам на новото време. За секоја глава, посветена на поединечна помесна православна црква, приложува основни извори и литература, поткрепени со фотографии, факсимили и други прилози.

Документи и материјали

Методија Шаторов Шарло
ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ
500,00 ден.

Книгата, која е заедничко издание на МАКЕДОНИКА и Државниот архив на Република Македонија, претставува зборник со документи и материјали создадени од Методија Шаторов – Шарло, а изборот, предговорот и редакцијата се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

  Зборникот во обем од близу 500 страници опфаќа 105 документи, 45 материјали (реферати, прогласи и статии) и други прилози (фотографии, факсимили, полициско...

Во длабока ноќ зората се раѓа

Павле Раковски
Во длабока ноќ зората се раѓа

(прв том од необјавените историографски дела на авторот со наслов „Македонците и Граѓанската војна во Грција“)
300.00 ден.
           Павле Раковски е еден од најистакнатите и клучните личности од македонското ослободително движење во Егејска Македонија, односно од периодот на Граѓанската војна во Грција, во која беа вклучени и Македонците и врз нивниот грб се случија најголемите преломи и катастрофи во тие воени пресметки.

Иако е еден од...

Македонија

Франц Дофлајн
Македонија
600 мкд

Извонредна патописна, научна и документарна книга за Македонија од Германецот Франц Дофлјан, кој во 1917 и 1918 г. ја истражувал Македонија.

Овој труд е еден од најобемните, најбогатите со фактографија и најубавите трудови напишани од странски автор за Македонија. Првпат е објавен во 1921 година во Германија, а во Македонија сега е првпат публикуван и досега беше непознат за пошироката читателска, па дури и за научната јавност.

 Франц Теодор Дофлајн...

Протестирам и обвинувам

Павле Раковски

300 мкд 

360 стр./ A5 формат (200x140)

Полемичкиот дух на Павле Раковски доаѓа до израз и во овој том од неговите мемоарски записи и анализи, залагајќи се за праведноста и вистината и борејќи се со силата на аргументите.

Неговиот полемичен тон е преминува во глас на протест, при што отворено посочува и обвинува – и за лагите и за манипулациите со историските факти и за штетите што му се направени на македонското народноослободително движење од страна на грчките комунисти...