Македоника Литера

Протестирам и обвинувам

Павле Раковски

300 мкд 

360 стр./ A5 формат (200x140)

Полемичкиот дух на Павле Раковски доаѓа до израз и во овој том од неговите мемоарски записи и анализи, залагајќи се за праведноста и вистината и борејќи се со силата на аргументите.

Неговиот полемичен тон е преминува во глас на протест, при што отворено посочува и обвинува – и за лагите и за манипулациите со историските факти и за штетите што му се направени на македонското народноослободително движење од страна на грчките комунисти, но и од страна на македонските борци и раководители кои паднале под нивно влијание и како Македонци вршат антимакедонски дејства...