Македоника Литера

Мал историски калеидоскоп

Невен Радически

200 ден.

128 стр., 200 х 140, 2023

 

„Мал историски калеидоскоп“ од Невен Радически, која претставува збирка од седум текста и два историски документа. Во нив се обработу­ваат и се разгледуваат различни прашања и теми, претежно поврзани со македонското поблиско историско минато.

Невен Радически (1979) е доктор по историски науки и работи во Институтот за национална историја во Скопје, каде што и магистрирал. Се занимава со проучување на најновиот период од историјата на македонскиот народ, односно на периодот од создавањето на современата македонска држава до нејзиното осамостојување.