Македоника Литера

Историја на Македонија

  Јан Рихлик

  500 мкд

 

Интегрална историја на Македонија - од антиката до 2003 година. Чешки историчари - македонска историја. Како немакедонски историчари ја интерперетираат историјата на Македонија?