Македоника Литера

Народен непријател

Хенрик Ибзен

200 мкд

      Во оваа драма Ибзен го критикува не само конзерватизмот на општеството, туку и либерализмот на времето. Основната порака во ова дело е дека човекот, кога останува сам, сё повеќе е во право: „Најсилен човек во светот е оној кој е – сам!“.

      Нарачај