Македоника Литера

Џон Габриел Боркман


Хенрик Ибзен

150 мкд.

90 стр./ A5 формат (200x140)

      Приказната на Ибзен за Џон Габриел Боркман е приказна за подемот и падот на еден човек, шпекулативен банкар.

      Тоа е драмски портрет за човек опседнат и возбуден од парите со кои може да се освои светот. За него парите се сила што постои надвор од човечкиот ред и човечките закони, со која се гази љубовта и која остава жртви зад себе, но и причина за разорување, уништување и осиромашување на човечкиот живот. Парите лесно носат среќа, но уште полесно несреќа...

      Нарачај