Дивата патка

Хенрик Ибзен

150 мкд.

117 стр./ A5 формат (200x140)

      „Дивата патка“ им припаѓа на драмите на Ибзен кои му се посветени на социјалното и моралното безредие.

      Ова е драма за социјално разорените семејства, за фаталноста, расипаноста, подлоста, измамата и малограѓанштината, но и за семејната топлина, љубовта, разбирањето и сочувството. Драмата е напишана со мајсторство во драмската конструкција, со суптилна и длабока претстава на ликовите и состојбите и со префинет лиризам. Ги слика внатрешните маки на ликовите. Ова е драма во која е спакувано големо количество психологија, а послужила за показ на најпознатите психолошки анализи. Драмата го означува почетокот на творечката фаза на Ибзен означена како врв.

      Нарачај