Бела болест

Карел Чапек

150 мкд.

102 стр./A5 формат (200x140)

      „Првиот поттик за оваа пиеса... ми ја даде темата на еден пријател лекар: доктор којшто открива нови зраци што уништуваат малигни тумори, наоѓа во нив зраци на смртта; со нивна помош станува автократ и лош спасител на светот.

      Од таа тема ми се врежа претставата за лекар, кој на еден својствен начин ја има во свои раце судбината на луѓето. Но во наше време има толку луѓе, коишто ја имаат или сакаат да ја имаат в раце судбината на народите или на човештвото, што никогаш не би ме привлекло да ги размножам уште во еден примерок...“ (Карел Чапек)

      Нарачај