Македоника Литера

Историјата на Скендербег

Одисе Грило

ИСТОРИЈАТА НА СКЕНДЕРБЕГ

200 мкд

      Делото од првата објава беше дочекано со високи оценки од страна на најпознатите албански писатели, неколку пати беше преобјавено во Тирана, Приштина и во Скопје.

      Беше преведено и на италијански јазик, а во 1998 година, од страна на Меѓународниот институт за проучување на книжевноста за деца, беше вреднувано како „едно од најдобрите дела на светската литература за деца, напишани во последната деценија“.

      Одисе Грило е бард на албанската литература за деца и млади. Автор е на околу 100 книги, но и супермајстор за адаптација на дела за младите читатели од познати светски и албански писатели.