Македоника Литера

Во срцето на птицата

Владо Димовски
Во срцето на птицата
100.00 ден. 

„Во срцето на птицата“, која е наградена со наградата „Ванчо Нико­лески“ за најдобра книга за деца и млади за 2004 година, е објавен избор од радиодрамското творештво за деца на Владо Димовски. Објавени се шест текста: монодрамата „Јас, дете!?“, радиопиеските „Во срцето на птицата“, „Трите петки, волкот и Зелениот“, „2041-та“, „Врапчето што знаеше да зборува“ и „Децата – огледало на родителите“. Сепак, тие не можат тесножанровски да се определат како радиопиеси, туку истовремено се и драмски текстови, што е веќе потврдено и со изведбата на некои текстови на театарската сцена.