Македоника Литера

Роден крај со срце

Саво Костадиновски
Роден крај со срце
120.00 ден.

Книгата содржи 45 кратки раскази, лирски и вдахновени и со теми од животот на современите печалбари, односно на младите генерации во македонската дијаспора.

Како што пишува Горјан Петревски во поговорот, расказите се со своја порака, а „пораките произлегуваат сами по себе од онаа исконска љубов на печалбарот кон своето родно огниште, за да му ја дадат насоката и на читателот, а секој расказ претставува ‘свечена воздишка’ која не може да го одмине читателот“.