Приказни од куќичката на дрво

Киро Донев

200 мкд 

188 стр./ A5 формат (200x140)

„Приказни од куќичката на дрво“ од Киро Донев, која е обликувана со илустрации на Миле Топуз, содржи куси раскази, кои, иако поделени во шест циклуси, оформуваат тематска и структурна целина и се наменети за деца од помала возраст – од седум до дванаесетгодишна возраст.

Секоја приказна е раскажана со рима, со стихувани реченици и може да се доживува како своевидна поезија во проза. Со тоа, и во оваа книга Киро Донев е доследен на својот препознатлив стилско-лексички исказ, на духовитиот и динамичкиот ритам со рима (карактеристични за неговата проза), со што го потврдува своето високо реноме на голем мајстор на прозата за деца од мала возраст.