Приказни за добра ноќ од цел свет

ПРИКАЗНИ ЗА ДОБРА НОЌ ОД ЦЕЛ СВЕТ

раскажани од Киро Донев

250 мкд

203 стр./ A5 формат (200x140)

Книгата содржи избрани народни приказни од земјите и народите од сите меридијани на Земјината топка.

Нив ги раскажувале луѓето, со години, со децении, со векови, оделе од колено на колено, сѐ дури не се нашол некој да ги запише, за да состанат до денешен ден, и ете, да се најдат и меѓу кориците на оваа книга, и натаму да се читаат и раскажуваат. Приказните во оваа книга се адаптирани за младиот македонски читател. Тоа значи дека тие се авторизирани и раскажани „по мерка“ на приредувачот Киро Донев. Тој настојувал да опфати што поинтересни и понепознати приказни од што повеќе народни во светот.