Македоника Литера

Шведски народни приказни

200 мкд

Прочитај извадок

      Книгата „Шведски народни приказни“, претставува репрезентативен избор на народни приказни од оваа нордиска земји, карактеристична со својата митологија и историја.

      Како во сите национални приказни, така и овде може

да се препознаат некои мотиви од приказни на други земји, сите приказни сепак имаат свои специјални белези на шведската традиција и народно творештво.

      Книгата открива едно богатство на фантазија, хумор и поезија што во основа ја карактеризира богатата ризница на шведските народни приказни.

      Изданието ги содржи следните приказни: Момчето што го надјаде џинот, Малата Роса и Високата Леда, Принцот Анесидеј и Принцезата Месеримеј, Овчарчето и кралот на самовилите, Ласе, момоку мој, Шугавиот и Пинкел.