Македоника Литера

Дарко во зоо паркот

 Киро Донев

 150 мкд

 152 стр. /A5 формат (200x140)

 Прочитај извадок

     Најновата книга на Киро Донев,  „Дарко во зоо паркот "  е поделена во два дела, во првиот – „Дарко во зоо паркот“ се објавени триесетина текстови во кои се претставени исто толку животни. Претставени се
преку разговор што го води главниот лик – младиот новинар Дарко. Всушност, најпопуларните
животни за децата се претставени низ дијалози од аспект на самите животни. На овој начин
Киро Донев ги потенцира хуманите односи меѓу човекот и животните.
   

      Вториот дел на книгата е насловен со „Приказни за годишните времиња“. Објавени се
триесетина текстови кои се однесуваат на четирите годишни времиња, но во сите нив
основната тема се животните и природата.


    Киро Донев е познат и широко прифатен од младите читатели по инвентивниот хумор и
ведрината во неговото творештво, а тоа е присутно и во оваа книга. Иако се наменети за
помлада целна група на читатели, неговиот препознатлив хумор ја брише границата меѓу
хуморот наменет за најмладите и за возрасните читатели.

   Нарачај