Македоника Литера

Прва љубов на розевата улица

    Натали Спасова

    150 мкд.

    96 стр./ A5 формат (200x140)

 

    (роман за тинејџери – трето издание)  

    „Прва љубов во Розевата улица“ на Натали Спасова (1989) е роман кој й е наменет првенствено на тинејџерската читателска популација.

   

     Напишан е од млада и талентирана авторка, мошне инвентивно и на исклучително високо естетско ниво. И покрај тоа што делото е напишано уште на нејзината 13-годишна возраст, тоа остава впечаток дека е создадено од перо на искусен и голем мајстор на прозата за млади, а самото објавување е од посебно значење и за македонската литература затоа што во неа со ова дело влезе како ретко талентиран млад автор.

    Овој роман брзо стана хит кај младите читатели и во многу училишта се обработува како лектирна книга по избор на наставниците.

  Нарачај