Македоника Литера

Развигорот нежно дувка

   Сун Ѓианѓианг

  (Антологиска серија „Најдобрата кинеска литература за деца“)

   200 ден. - меки корици

   300 ден. - тврди корици

    154 стр. / А5 (200 х 140) / 2021

   „Развигорот нежно дувка“ содржи избрани басни и бајки на Сун Ѓианѓианг (1946). Басните се куси, но предизвикуваат размислување со извонредно изведени заплети и техники за пишување. Тие можат да го поттикнат критичкото размислување на младите читатели. Некои од басните се полни со животна филозофија, додека други се поетски или интригантни. Делата се со многу високо ниво на литературна поука. Како и басните на Езоп, и оваа книга е погодна за читање за деца, но и за возрасни читатели.