Македоника Литера

Баш сум хепи!

Сања Пилиќ

200 ден.

118 стр., 200 х 140 мм, 2023

 

Сања Пилиќ во својата проза посебно сочувствува со девојчињата и момчињата во пубертетот. Нејзините раскази и романи започнуваат без долги воведи и доминираат нефор­мални, хумористични дијалози. Таа создава мост на разбира­ње меѓу возрасните и децата, почитувајќи ги и двете воз­расти. Нејзиниот вокабулар е разговорен, а речениците ѝ се куси и исполнети со ведрина. Чувствата отворено се изразу­ваат, а чест е внатрешниот монолог. Таа сака ненадејни и импресивни моменти и има својот уникатен стил, кој е многу препознатлив за неа

„Баш сум хепи!" е збирка раскази за деца од помлада училишна возраст, за оние кои се пред прагот на тинејџер­ската возраст. Сања Пилиќ во „Баш сам хепи!“ носи низа искуства од животот на децата на духовит, луциден и забавен начин. Дискретно поучна, оваа книга ги истакнува сите важни работи што едно дете на таа возраст треба да ги знае: важноста на учењето, пријателството, одговорниот однос кон себе и кон другите, но и важноста на играта и забавата.

Раскажани во прво лице, тие содржат динамика, љубо­пит­ност, радосни мисли, забава, мечтаење, возбуда и многу повеќе од ковчежето на ведрината што го има авторката. Во некои раскази поцрвенуваат ушите од заљубеност, а на некои наеднаш им се појавуваат три мозолчиња на носот. Но има уште необични и интересни моменти. А сите раскази се одне­суваат на растењето, зреењето и раѓањето на симпатиите.