Македоника Литера

Мај

Карел Хинек Маха
(поема)
100.00 ден.

Маха бил романтичар, но не од оној тогашен формат, како што пишува чешкиот поет и критичар Јиржи Шотола (во есејот Модерен поет), не бил мириз­лива душа, не бил распрашувач на илузии.

Не бил фантазер, добро облечен конте којшто седи на балкон загледан во луната. Не бил како Бајрон. За  тоа му недостигале пари, возвишени манири и соод­вет­но класно потекло. Маха бил сиромав, потекну­вал од сиромашно семејство. Живеел живот на вистин­­ски романтичар, и тоа како во однесувањето, така и во облекувањето. Негова голема опсесија било патувањето пеш. Пеш стигнал дури до Вене­ција. А до светската слава стигнал со поемата „Мај“, во која доаѓа до израз сиот негов романтизам и која се смета за почеток на модерната чешка поезија. Оваа поема до денес остана култна во неговата земја а Чесите сё уште му го слават името.