Македоника Литера

Живот за Ботуше

Саво Костадиновски

 150 мкд

 

Книгата содржи лирски медитации или реакции на товарот што го носи носталгијата. „Во разни времиња и невремиња, далеку од родниот крај, пишувањето на песниве го доживував како утеха, посебно во миговите кога ме гушеа носталгии и копнежи... Многу од моите песни ги пишував за да оста­нат како сведоштва..., тие понекогаш ми биле единствена поврзаност со родното село и единствена утеха во миговите кога сум бил оддалечен од него“ – пишува авторот.