Песни од Келн

Саво Костадиновски

150 мкд

       „Оваа збирка е пишувана во Келн и за Келн, градот во којшто живеам над 40 години и за кој веќе одамна имам кажано дека е мојата втора поетска татковина... Келн е градот кој го сметам и за појдовна точка кон сите страни на светот, од која неброено пати сум отпатувал и сум се враќал.“ (Авторот)