Македоника Литера

12 жени. Гласови

Антологија на јужнословенска женска проза
(Избор: Весна Мојсова Чепишевска)


200 мкд.

253 стр./ формат 170x120

      Антологиски избор на нова проза од јужнословенските авторки: Јадранка Владова, Елена Алексиева, Здравка Ефтимова, Мирјана Новаковиќ, Звонка Газивода, Драгана Кршенковиќ Брковиќ, Јасмина Мусабеговиќ, Фадила Нура Хавер, Лидија Вукчевиќ, Јулијана Матановиќ, Татјана Громача и Мојца Кумердеј.