Македоника Литера

Московијада

Јуриј Андрухович

МОСКОВИЈАДА

100 мкд

      Постмодернистичка проза, роман на стравот, ужасот и хаосот. Роман за залезот на Советскиот Сојуз и за разнобојното подземје на московскиот режим.

      Жестока транзициона гротеска, за смртта на поединецот, за обезвреднувањето на човечноста, за чувството на националната загубеност и преиспитувањето на идентитетот.

      Нарачај