Македоника Литера

Писателот оддалеку

 Владан Матијевиќ

 200 мкд

 233 стр. /A5 формат (200x140)

 

    Награда „НИН“!

    „Писателот оддалеку“ е пародичен, ироничен, зајадлив, сурово реалистичен роман.

    Во него авторот си поигрува со романескните конвенции, се нотсмева со писателот кој пишува роман за да ја добие наградата за роман на српската фабрика за шеќер. Но се поигрува и со постмодерните дискурси на раскажување. Тоа е приказна за писателот шарлатан кој се бори да се прослави како писател, а тоа исмевање всушност е и потсмевање на масовното „штанцање“ романи, на ароганцијата на читателите и на суетата на писателите. Оваа пародија за пишувањето роман за награда е наградена со висока книжевна награда – Владан Матијевиќ за „Писателот оддалеку“ ја доби Наградата „НИН“ за роман за 2003 година.