Македоника Литера

Теорија на чудноста

  Павла Хоракова

350 ден.

302 стр. / A5 формат (200x140), 2020 г.

Прочитај извадок

 Награда „Магнезија литера“ за најдобра проза во 2019 година.

   Романот „Teорија на чудноста" претставува брилијантно прикажана потрага по длабокото значење на животот. Во него опишани се неколку месеци од животот на Ада Сабова, нестереотипна, млада, урбана интелектуалка, која се обидува да ги балансира приватниот живот и кариерата. Разочарана од врските, од предвидливиот модел на својот живот, а најмногу од својата работа во Институтот за интердисциплинарни студии за човекот, таа наоѓа забава во забележувањето на ситни, очигледно случајни и невообичаени детали околу неа, пред да сфати дека тие навистина следат одредени обрасци, што резултира со нешто што таа приватно го нарекува „теорија за чудноста“. Зголемената опсесија на Ада со потрагата по исчезнатиот син на колешката ја турка на нов пат: и нејзиниот уреден, предвидлив живот одеднаш ќе добие сосема неочекуван пресврт.

    Книгата се чита и како љубовна приказна со загатка, но истовремено и како расудување за смислата на суштествувањето, карактерот на времето, историјата на Централна Европа, за туѓите влијанија кои Ада ги забележува околу себе, а кои со карактеристичниот хумор, саркастична перцепција и мистичност, се обидува да ги обедини во „теоријата на чудноста“. За сите овие феномени, таа бара сеопфатна дефиниција во својата „теорија за чудноста“ и открива дека не може да ги сфати бесконечните сложености на светот со чиста причина. И додека општеството околу неа сè повеќе се приврзува кон празните правила, Ада ги напушта своите структури една по една и тргнува кон слободата.

Романот „Теоријата на чудноста“ е оценет како дело на голем литературен талент во комбинација со брилијантен интелект и со т.н. женска мистика. Магазинот „Ехо“ го нарече најпаметното дело на чешката проза на деценијата.
   „Теоријата на чудноста“ е „софистицирана и смела, внимателно структурирана, чудно примамлива потрага по душата “. Тече како едноставна детективска приказна и постепено открива сè повеќе слоеви, истражувајќи ја состојбата на современиот свет.