Македоника Литера

Тесла, портрет меѓу маски

Владимир Пиштало

НИН-ова награда за 2008 година

600.00 мкд.

406 стр./ A5 формат (200x140)

      Вдахновена биографска хроника на еден од најголемите умови во човечката историја, кој светот го променил како никој дотогаш, многу повеќе отколку што се променил светот од времето од Платон до раѓањето на Тесла.

      Уште за негово време светот веќе не бил ист, уште тогаш животот веќе бил незамислив без неговите пронајдоци. Денес би бил невозможен. Повеста за Тесла е повест за епохата. Тој е „најголемиот пронаоѓач на сите времиња, позначаен од Архимед, Фарадеј, Едисон, чиј ум е едно од седумте чуда на интелектуалниот свет“; најголемиот громовник меѓу луѓето. Фасцинантна е биографијата на големиот пронаоѓач и чудак, но и фасцинантно е раскажана од Владимир Пиштало.