Македоника Литера

Пустини

Раде Јарак

120 мкд.

144 стр./A5 формат (200x140)

Награда „Јутарњи лист“ за најдобра прозна книга во Хрватска во 2009 година

       Пустини ги содржи и фикцијата и автобиографијата. За него авторот вели дека е сиот негов живот.

      Тоа е роман хибрид, кој излегува од класичните дефинирања на жанрот. Тоа е роман во којшто стварноста ја отвора потсвеста и во којшто се испреплетени стварното и фикцијата, субјектот и објектот, со извонредно сугестивни описи на амбиентот и на ликовите.

      „Романот Пустини на писателот и сликарот Раде Јарак е еден од најдобрите во последните години во современата хрватска проза“ (Бранко Малеш), „Пустини е брилијантно напишан роман“ (Мирко Ковач).