Македоника Литера

Приказни од мала страна

Јан Неруда

250 мкд.

203 стр./ A5 формат (200x140)

      Јан Неруда (1834-1891) е најистакнатиот писател во чешката литература во втората половина на ХIХ век. Неговите дела се со изразена социјална содржина. Мајстор е на кусата проза. Автор е на 2 260 фељтони, скици, басни, раскази и драми.

      За најдобро дело на Јан Неруда се смета збирката раскази Приказни од Мала Страна (1878). Во него ја насликал Мала Страна, неговиот роден кварт, во периодот пред 1848, врз основа на своите сеќавања. Претставени се типични ликови на чешкото граѓанство. Со хумор ги опишува нивните карактеристики, го критикува локалниот живот. Тој користи интегрирана форма на новелистичка приказна, понекогаш неговата нарација се состои од серија мали снимки од секојдневниот живот. Хероите се точно карактеризирани, секој од нив има различен говор. Неруда е извонреден раскажувач и умее одлично да ги типизира ликовите. За Приказни од Мала Страна, која е и најдобрата збирка раскази во чешката литература во деветнаесеттиот век, самиот Неруда запишал: „Ќе пишувам модерно, т.е. вистинито, ќе земам ликови од животот, ќе го сликам животот во неговата голотија, директно ќе кажам што мислам и што чувствувам“. И по близу век и пол оваа книга звучи модерно и е читана и во Чешка и во светот.

      Нарачај